เวทีสำเร็จรูป

ขายเวที ขายเวทีสำเร็จรูป จำหน่ายเวทีพับได้ จำหน่ายเวทีจัดงานต่างๆ เวที
เป็นอลูมิเนี่ยม เวทีมีขนาดไซด์มาตรฐานขนาด 60*116.4 มีความสูงตังแต่
20 เซนติเมตรขึ้นไป มีหลายสีให้เลือก เวทีนี้สามรถรับน้ำหนักได้ถึง 500
กิโลกรัม มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก เวทีสามรถประกอบเป็นรูปต่างๆ
ได้ สามารถนำไปจัดงานต่างๆหรือจะนำไปตั้งสิ่งของได้และตั้งขายสินค้า
ก็ได้เพราะเวทีพับเก็บได้ง่ายรวดเร็ว สนใจติดต่อได้ที่
คุณทิพวรรณ 0619142952/0628852024
E-mail tipawan062@hotmail.com
http://tipawan062.bossadmin.com/

facebook-ขายเวทีสำเร็จรูป เวทีจัดงาน

ID 0905570585