#serial:  06223

เวทีขนาด 60*116.4*60 cm

06223
ราคา:
4,000.00  บาท   (15ชุดขึ้นไปขนส่งฟรี)
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

  ขายเวที ขายเวทีสำเร็จรูป จำหน่ายเวทีพับได้ จำหน่ายเวทีจัดงานต่างๆ เวที

เป็นอลูมิเนี่ยม เวทีมีขนาดไซด์มาตรฐานขนาด 60*116.4 มีความสูงตังแต่
20 เซนติเมตรขึ้นไป มีหลายสีให้เลือก เวทีนี้สามรถรับน้ำหนักได้ถึง 500
กิโลกรัม มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก เวทีสามรถประกอบเป็นรูปต่างๆ
ได้ สามารถนำไปจัดงานต่างๆหรือจะนำไปตั้งสิ่งของได้และตั้งขายสินค้า
ก็ได้เพราะเวทีพับเก็บได้ง่ายรวดเร็ว สนใจติดต่อได้ที่
คุณสา 0619142952/0628852024
E-mail tipawan062@hotmail.com
http://tipawan062.bossadmin.com/

ID 0905570585