ขายเวที ขายเวทีสำเร็จรูป จำหน่ายเวที จำหน่ายเวทีจัดงาน เวทีอลูมิเนี่ยม เวทีพับได้

   ขายเวที ขายเวทีสำเร็จรูป จำหน่ายเวทีพับได้ จำหน่ายเวทีจัดงานต่างๆ เวที
เป็นอลูมิเนี่ยม เวทีมีขนาดไซด์มาตรฐานขนาด 60*116.4 มีความสูงตังแต่
20 เซนติเมตรขึ้นไป มีหลายสีให้เลือก เวทีนี้สามรถรับน้ำหนักได้ถึง 500
กิโลกรัม มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก เวทีสามรถประกอบเป็นรูปต่างๆ
ได้ สามารถนำไปจัดงานต่างๆหรือจะนำไปตั้งสิ่งของได้และตั้งขายสินค้า
ก็ได้เพราะเวทีพับเก็บได้ง่ายรวดเร็ว สนใจติดต่อได้ที่
คุณสา 0955326514/0628852024
E-mail tipawan062@hotmail.com
http://tipawan062.bossadmin.com/

facebook-ขายเวทีสำเร็จรูป เวทีจัดงาน

ID 0905570585
Uploaded by BossAdmin.com :: Free site builder with shopping cart system

Featured Products

0228

0228: บันไดเวที

บันไดเวที

0.00  บาท

0228

0228: ตัวอย่าง

รูปตัวอย่าง

0.00  บาท

0227

0227: รูปทดสอบ

รูปทดสอบความแข็งแรงของเวที

0.00  บาท

06223

06223: เวทีขนาด 60*116.4*60 cm

ขายเวที ขายเวทีสำเร็จรูป จำหน่ายเวทีพับได้ จำหน่ายเวทีจัดงานต่างๆ เวที เป็นอลูมิเนี่ยม เวทีมีขนาดไซด์มาตรฐานขนาด 60*116.4 มีความสูงตังแต่ 20 เซนติเมตรขึ้นไป มีหลายสีให้เลือก เวทีนี้สามรถรับน้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัม มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก...

4,000.00  บาท   (15ชุดขึ้นไปขนส่งฟรี)

06226

06226: เวทีสำเร็จรูปขนาด 60*116.4*20 cm

ขายเวที ขายเวทีสำเร็จรูป จำหน่ายเวทีพับได้ จำหน่ายเวทีจัดงานต่างๆ เวที เป็นอลูมิเนี่ยม เวทีมีขนาดไซด์มาตรฐานขนาด 60*116.4 มีความสูงตังแต่ 20 เซนติเมตรขึ้นไป มีหลายสีให้เลือก เวทีนี้สามรถรับน้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัม มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก...

3,000.00  บาท   (สั่ง20ชุดขึ้นไปส่งฟรีใน กทม)